Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Ngày cập nhật 05/02/2018

Thực hiện Công văn số 722/UBND-NV ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Ngày 02/02/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 102/SNV-CCVC về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (theo Đề cương đính kèm).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 06/02/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem nội dung Công văn, Đề cương theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 174 khách