Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập vòng 1
Ngày cập nhật 01/07/2024

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024;

Sở Nội vụ thông báo Danh mục tài liệu ôn tập vòng 1 như sau:

Phần I: Phần Kiến thức chung

Phần II: Phần Ngoại ngữ

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 106 khách