Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư 03 quy định tiêu chuẩn thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên công nghệ thông tin
Ngày cập nhật 07/07/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

 

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III (nếu có); nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: a) Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình; b) An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm; c) Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng

Viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được cử dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Có thành tích xuất sắc như sau: Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II được khen thưởng Huân chương lao động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên;

Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Xét thăng hạng theo 2 vòng

Theo Thông tư, hình thức xét gồm 2 vòng. Vòng 1: Thẩm định hồ sơ dự xét thăng hạng theo quy định, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì người dự xét được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành. Điểm thi phỏng vấn hoặc thực hành của mỗi bài kiểm tra, sát hạch được chấm theo thang điểm 100.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 32 khách