Tìm kiếm tin tức

Góp ý dự thảo đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Ngày cập nhật 27/08/2020

Ngày 27/8/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1013/SNV-TCCC về việc tham gia góp ý đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND cho phù hợp với Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Sở Nội vụ đã dự thảo Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu kỹ, tham gia góp ý. Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) trước ngày 10/9/2020.

Xem nội dung dự thảo tại file đính kèm.

Tuyết Hạnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.683.728
Truy cập hiện tại 16 khách