Tìm kiếm tin tức

Thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
Ngày cập nhật 23/06/2020

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HĐTNNCC ngày 18/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp;

UBND tỉnh  thông báo để các đơn vị, địa phương và  thí sinh biết ./.

Xem nội dung Quyết định theo file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 192 khách