Tìm kiếm tin tức

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
Ngày cập nhật 18/05/2020

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3308/UBND-NV ngày 21/4/2020 về việc tham mưu, đề xuất sửa đổi Quyết định 1532/QĐ-UBND; Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đảm báo tính hợp lý, hợp pháp của văn bản trước khi tham mưu ban hành, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 25 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.561.708
Truy cập hiện tại 168 khách