Tìm kiếm tin tức
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Ngày cập nhật 31/10/2018

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; Công văn số 3712/BNV-CCVC ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018;

Để có cơ sở tổ chức, triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018; ngày 18/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện.

(file Quyết định kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.047
Truy cập hiện tại 33 khách