Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của CBCCVC
Ngày cập nhật 15/05/2018

Ngày 15  tháng 5  năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 482 /SNV-CCVC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị góp ý  dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (file dự thảo kèm theo).

Đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp./.

                                                                                                    

Tập tin đính kèm:
HMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.372.603
Truy cập hiện tại 28 khách