Tìm kiếm tin tức

Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
Ngày cập nhật 01/10/2019

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ký ban hành Văn bản số 947/VTLTNN-TCCB  về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ.

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ.

Chiếu theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Theo kết quả quan trắc môi trường lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ; Tuy nhiên, theo văn bản số 2949/LĐTBXHATLĐ ngày 19/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “Đối với yếu tố ánh sáng và khí CO2 khả năng thực hiện ngay việc cải thiện điều kiện lao động để những chỉ số này đạt tiêu chuẩn cho phép là rất cao. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế thống nhất chỉ thực hiện bồi dưỡng hiện vật ở Mức 1 đối với chức danh nghề “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản”.

Văn bản nêu rõ: người lao động “Trực tiếp làm hoạt động lưu trữ tại kho, phòng kho lưu trữ, xưởng kỹ thuật bảo quản” được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo Mức 1: 10.000 đồng.

Việc tổ chức bồi dưỡng hiện vật phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3, Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Toàn văn Văn bản số 947/VTLTNN-TCCB  xem tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 70 khách