Tìm kiếm tin tức

Báo cáo cơ cấu, số lượng; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 30/8/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1150/SNV-TCCC về việc báo cáo cơ cấu, số lượng; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính; và đăng ký Bộ Nội vụ chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2019; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo theo nội dung sau:

1. Báo cáo thực trạng hiện có về số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính; nhu cầu bố trí công chức theo Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc (kèm theo mẫu số 1).

2. Báo cáo số lượng công chức, viên chức hiện có và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức, viên chức hành chính năm 2019 (kèm theo mẫu số 2a, 3a)

3. Lập danh sách công chức, viên chức đủ các điều kiện, tiêu chuẩn làm việc ở vị trí việc làm theo yêu cầu của ngạch dự thi (kèm theo mẫu số 2b, 3b).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 16/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên xem như các đơn vị, địa phương không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch.

Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 19 khách