Tìm kiếm tin tức
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG KHỐI NỘI CHÍNH
Ngày cập nhật 19/11/2018
Đ/c Phan Lương-PGĐ Sở Nội vụ phát biểu khai giảng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; sáng 19/11/2018, tại Hội trường Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng lĩnh vực Nội chính năm 2018; Đến dự khai giảng có đồng chí Phan Lương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thiên, TUV, Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh và Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

 

Đ/c Phan Lương- PGĐ Sở Nội vụ, phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng

Đây là lớp cuối cùng (thứ 6), kết thúc kế hoạch bồi dưỡng CBCCVC năm 2018.Trong thời gian 2 tuần, 60 học viên đang công tác tại các Sở, ngành cấp tỉnh và các phòng chuyên môn cấp huyện thuộc lĩnh vực nội chính (thanh tra, tư pháp, nội vụ và văn phòng) sẽ được các giảng viên Trường Chính Trị Nguyễn Chí Thanh truyền đạt, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng, kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng phân tích và phát triển tổ chức; kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng. Lớp bồi dưỡng dự kiến kết thúc ngày 30/11/2018.

THM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.529
Truy cập hiện tại 111 khách