Tìm kiếm tin tức

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 02/06/2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-UBBC ngày 29/5/2021 của UBBC tỉnh)

 

 

 

 

 

UBBC tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.736.823
Truy cập hiện tại 169 khách