Tìm kiếm tin tức

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/04/2021

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.  

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 03, số đại biểu Quốc hội được bầu là 07 người, số người ứng cử là 13 người. Cụ thể như sau:

- Đơn vị bầu cử số 01: Gồm các huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 04 người.

- Đơn vị bầu cử số 02: Gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

- Đơn vị bầu cử số 03: Gồm các huyện Phú Lộc, Nam Đông và Phú Vang. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 04 người.

(Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội kèm theo NQ số 559/NQ-HĐBCQG)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.699.816
Truy cập hiện tại 249 khách