Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày cập nhật 03/07/2020

Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức,  thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban phúc khảo; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo (vòng 2) môn Chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính như sau:

Số TT

Số BD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị

Điểm chấm phúc khảo

1

90

Dương Thị Minh

07/12/1981

Sở Nội vụ

51

2

194

Phan Xuân Trung

03/6/1966

Ban Dân tộc

50,5

3

112

Lê Việt Nhu

22/7/1974

Sở Nông nghiệp và PTNT

50,5

4

54

Lương Hiền

01/02/1984

Huyện Nam Đông

51

5

215

Phạm Văn Hướng

15/10/1968

Cổng Thông tin điện tử

50,5

6

119

Thái Văn Phúc

20/10/1975

Sở Nông nghiệp và PTNT

50

7

103

Đinh Xuân Ngọc

27/4/1976

Sở Giao thông vận tải

47

8

55

Võ Thị Minh Hiền

26/9/1981

Sở Nông nghiệp và PTNT

47

9

92

Võ Hoàng Liên Minh

06/4/1975

Sở Du lịch

47

10

220

Đỗ Lê Phương Mai

10/7/1982

Quỹ Bảo trợ trẻ em

46

11

229

Lê Nguyễn Như Quỳnh

14/5/1981

Trung tâm Bảo tồn Di tích

 Cố đô Huế

47

12

24

Nguyễn Duy Chính

23/01/1984

Thành phố Huế

47

13

118

Nguyễn Đức Phúc

08/6/1976

Huyện Phong Điền

47

14

165

Nguyễn Thị Hoài Thanh

06/9/1980

Huyện Nam Đông

48,5

15

179

Hồ Đắc Thọ

12/10/1970

Sở Nông nghiệp và PTNT

45

16

124

Vĩnh Xuân Phương

03/02/1979

Sở Ngoại vụ

45

17

06

Tống Viết Hoàng Anh

03/3/1983

Sở Khoa học và CN

47,5

18

189

Ngô Hữu Minh Trí

13/10/1984

Thành phố Huế

46

19

140

Lê Trần Việt Sơn

12/3/1977

Thành phố Huế

46

20

191

Trần Gia Trí

12/4/1972

Sở Giáo dục và Đào tạo

46

21

101

Văn Viết Nghĩa

06/6/1977

Sở Kế hoạch và Đầu tư

46

22

131

Nguyễn Trọng Quang

25/01/1970

Sở Giao thông vận tải

45

23

148

Huỳnh Tiến

07/7/1977

Ban Quản lý Khu KT,CN

45

24

138

Dương Văn Sơn

27/12/1981

Ban Quản lý Khu KT,CN

44

25

145

Nguyễn Thị Thanh Tâm

26/9/1984

Sở Tài chính

46

26

05

Phan Thế Hùng Anh

21/8/1974

Sở Lao động - TB và XH

44

27

97

Võ Đại Nin

20/11/1978

Văn phòng UBND tỉnh

44

28

107

Nguyễn Tuấn Ngọc

10/5/1979

Sở Giáo dục và Đào tạo

44

29

85

Tôn Thất Minh Lộc

30/9/1973

Sở Thông tin và Truyền thông

44

30

129

Nguyễn Huỳnh Quang

14/9/1975

Sở Giao thông vận tải

44

31

88

Nguyễn Công Lực

25/10/1981

Sở Giao thông vận tải

44,5

32

122

Lê Minh Phương

11/01/1973

Ban Quản lý Khu KT,CN

45

33

93

Trần Lê Tân Mỹ

20/4/1981

Huyện Phú Lộc

44,5

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính thông báo để cơ quan, đơn vị có liên quan và công chức, viên chức biết, thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 136 khách