Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019
Ngày cập nhật 20/06/2019

Trên cơ sở kết quả thẩm định đã thông báo và ý kiến phản ánh của một số cơ quan, đơn vị, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng thẩm định về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến quá trình thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động quý I năm 2019, ngày 20/6/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 729/SNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019 (thay thế Công văn số 325/SNV-CCHC ngày 25/3/2019 của Sở Nội vụ).

Theo đó, các phụ lục, biểu mẫu hướng dẫn kèm theo đều được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (mục Cải cách hành chính); đề nghị các đơn vị, địa phương cập nhật và tải về để thực hiện thống nhất.

Lưu ý: Các sở, ban, ngành đánh giá theo Phụ lục 01; UBND cấp huyện  đánh giá theo Phụ lục 02; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh  đánh giá theo Phụ lục 03.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại các file đính kèm bên dưới./.

Trần Phương

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.561.708
Truy cập hiện tại 165 khách