Tìm kiếm tin tức
Báo cáo thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày cập nhật 29/10/2018

Thực hiện Công văn số 8091/UBND-NV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg; ngày 25  tháng  10  năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1218 /SNV-CCVC về việc đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo các nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 1); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 2);

2. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 3); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 4);

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua địa chỉ email: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

 

Tập tin đính kèm:
PQB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.401.043
Truy cập hiện tại 30 khách