Tìm kiếm tin tức
Hoàn thiện Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 14/10/2018

   Thực hiện Thông báo số 164/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp, làm việc với Sở Nội vụ về việc vận hành Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn;

  Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1149/SNV-CCVC về việc khẩn trương hoàn thiện Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ;

2. Gửi danh sách cán bộ Quản trị tài khoản cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện trước ngày 25 tháng 11 năm 2018. Thông tin chi tiết, xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 178 khách