Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cho các xã làm điểm
Ngày cập nhật 10/07/2018
Toàn cảnh Hội nghi

   Ngày 06/7/2018, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại tại 20 xã điểm trên địa bàn tỉnh.

  

   Đại biểu tham dự Hội nghị gồm Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và công chức Văn phòng - Thống kê của 20 xã điểm theo Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã. Các đại biểu được tham quan thực tế tại Bộ phận TN&TKQ xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (là đơn vị xã điểm của tỉnh, đã khai trương ngày 9/6/2018) và nghe phổ biến về Đề án, hướng dẫn triển khai phần mềm công nghệ thông tin, hướng dẫn triển khai ISO 9001:2015 và Hướng dẫn mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để tiến tới khai trương Bộ phận TN&TKQ hiện đại cho 19/20 xã điểm.

   Tại Hội nghị đã thống nhất triển khai một số nội dung liên quan như sau:

   1. Sở Thông tin và Truyền thông:

   - Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện (thông qua công chức chuyên trách công nghệ thông tin của cấp huyện) triển khai tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho lãnh đạo UBND và công chức cấp xã với thời gian cụ thể như sau:

 

TT

Đơn vị

Địa điểm tập huấn

Thời gian

1

Phường Thủy Dương và xã Phú Sơn thuộc thị xã Hương Thủy

UBND xã Phú Sơn

09/7/2018

2

Xã Hương Phú và xã Hương Giang thuộc huyện Nam Đông

UBND xã Hương Phú

10/7/2018

3

Phường Hương Xuân, phường Hương An và xã Hương Vinh thuộc thị xã Hương Trà

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

12/7/2018

4

Thị trấn Thuận An, xã Phú Hồ và xã Phú Thượng thuộc huyện Phú Vang

UBND thị trấn Thuận An

13/7/2018

5

Xã Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc

UBND xã Vinh Hiền

17/7/2018

6

Thị trấn Phong Điền và xã Phong Bình thuộc huyện Phong Điền

UBND thị trấn Phong Điền

18/7/2018

7

Phường Phước Vĩnh và phường Thuận Lộc thuộc thành phố Huế

UBND phường Phước Vĩnh

20/7/2018

8

Xã Quảng Thành và xã Quảng Ngạn thuộc huyện Quảng Điền

UBND xã Quảng Ngạn

23/7/2018

9

Thị trấn A Lưới và xã A Ngo thuộc huyện A Lưới

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

24/7/2018

 

   - Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Trần Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và TT, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0919.500.476 và Email: tthieu.stttt@thuathienhue.gov.vn.

   2. Sở Khoa học và Công nghệ:

   Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai tập huấn ISO 9001:2015 cho lãnh đạo UBND và công chức cấp xã.

   3. Sở Tài chính:

   Phối hợp với UBND cấp huyện tạo điều kiện về kinh phí đáp ứng tiến độ triển khai Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã theo Kế hoạch.

   4. UBND 19 xã, phường, thị trấn làm điểm trên địa bàn tỉnh:

   - Đầu tư mua sắm trang thiết bị theo hướng dẫn Công văn số 1086/STC-QLGCS, Danh mục mua sắm theo Công văn số 402/STTTT-CNTT; bố trí, sắp xếp khoa học các quầy, máy tính tra cứu, camera giám sát,...;

   - Kiện toàn Bộ phận TN&TKQ các Quy chế tổ chức và hoạt động, bố trí công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã.

   - Phối hợp và bố trí cán bộ và công chức tham gia tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, ISO 9001:2015.

   - Niêm yết công khai các quy định, TTHC, giấy tờ hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời hạn giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ.

   - Thông tin tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của Bộ phận TN&TKQ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại đơn vị.

   - Căn cứ theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại của UBND cấp xã, gấp rút hoàng thành và khai trương Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã trong tháng 7 năm 2018.

   Trên đây là Thông báo Kết luận của Sở Nội vụ về Hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại 20 xã điểm trên địa bàn tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.372.603
Truy cập hiện tại 24 khách