Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO - VÒNG LOẠI Hội thi Chung tay cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 22/05/2018
VÒNG LOẠI Hội thi Chung tay cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Hội thi gồm 2 vòng: Vòng loại và vòng chung kết

Thi Vòng loại gồm 2 phần thi (tự giới thiệu và kiến thức công chức), có 44 đội tham gia. Trong đó: có 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, 20 sở, ban cấp tỉnh, 9 đơn vị UBND các huyện, thị xã, thành phố và 9 đơn vị cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

Các đội thi được chia thành 5 bảng thi, trong thời gian từ ngày 24/5 đến 25/5/2018:

- Sáng ngày  24/5/2018: thi Bảng 1: Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (có 5 đội) và thi Bảng 2: Khối 1 các sở, ban, ngành (có 10 đội):

+ Từ 8 giờ - 9 giờ 45 phút: thi phần tự giới thiệu, 15 đội lần lượt thi theo thứ tự đã bốc thăm: 1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, 2. Kho Bạc nhà nước tỉnh, 3. Công an tỉnh, 4. Cục Thuế tỉnh, 5. Cục Hải quan tỉnh, 6. Sở Giáo dục và đào tạo, 7. Sở Công thương, 8. Sở Lao động thương binh và xã hội, 9. Sở Tư pháp, 10. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, 11. Sở Thông tin và Truyền thông, 12. Thanh tra tỉnh, 13. Văn phòng UBND tỉnh, 14. Sở Tài nguyên và môi trường, 15. Sở Xây dựng

+ Từ 9 giờ 45 phút - 10 giờ 30 phút: thi phần kiến thức công chức, có 3 lượt thi, mỗi lượt 5 đội theo thứ tự đã bốc thăm.

* Lượt 1 gồm: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh,

* Lượt 2 gổm:  Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;

* Lượt 3 gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng

- Chiều ngày 24/5/2018: thi Bảng 3: Khối 2 các sở, ban, ngành (có 10 đội) và thi Bảng 4 Khối UBND cấp huyện (có 4 đội thi gồm UBND: thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền, huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy):

+ Từ 14 giờ - 15 giờ 45 phút: thi phần tự giới thiệu, 14 đội lần lượt thi theo thứ tự đã bốc thăm: 1. Sở Khoa học và công nghệ, 2. Sở Ngoại vụ, 3. Sở Du lịch, 4. Sở Văn hóa và thể thao, 5. Sở Y tế, 6. Sở Tài chính, 7. Sở Kế hoạch và đầu tư, 8. Sở Nội vụ, 9. Sở Giao thông vận tải, 10. Ban Dân tộc, 11. UBND thị xã Hương Trà, 12. UBND huyện Phong Điền, 13. UBND huyện Phú Vang, 14. UBND thị xã Hương Thủy

+ Từ 15 giờ 45 phút - 16 giờ 30 phút: thi phần kiến thức công chức, có 3 lượt thi, theo thứ tự:

* Lượt 1 gồm: Sở Khoa học và công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Y tế.

* Lượt 2 gổm: Sở Tài chính,  Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban Dân tộc;

* Lượt 3 gồm: UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Phú Vang, UBND thị xã Hương Thủy.

- Sáng ngày  25/5/2018:  thi Bảng 4 Khối UBND cấp huyện (có 5 đội thi gồm UBND các huyện:  Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới,  Phú Lộc, thành phố Huế) và thi Bảng 5 Khối UBND cấp xã (có 9 đội):

+ Từ 8 giờ - 9 giờ 45 phút: thi phần tự giới thiệu, 15 đội lần lượt thi theo thứ tự đã bốc thăm: 1. UBND huyện Quảng Điền, 2. UBND huyện Nam Đông, 3. UBND huyện A Lưới, 4. UBND huyện Phú Lộc, 5. UBND thành phố Huế, 6. Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Lộc, 7. Xã/thị trấn thuộc huyện A Lưới, 8. Xã/thị trấn thuộc huyện Phong Điền, 9. Phường thuộc thành phố Huế, 10. Xã/thị trấn thuộc huyện Quảng Điền, 11. Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Trà, 12. Xã/thị trấn thuộc huyện Nam Đông, 13. Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Vang, 14. Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Thủy

+ Từ 9 giờ 45 phút - 10 giờ 30 phút: thi phần kiến thức công chức, có 3 lượt thi, theo thứ tự:

* Lượt 1 gồm: UBND huyện Quảng Điền, UBND huyện Nam Đông, UBND huyện A Lưới, UBND huyện Phú Lộc, UBND thành phố Huế,,

* Lượt 2 gổm: Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Lộc, Xã/thị trấn thuộc huyện A Lưới, Xã/thị trấn thuộc huyện Phong Điền, Phường thuộc thành phố Huế, Xã/thị trấn thuộc huyện Quảng Điền;

* Lượt 3 gồm: Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Trà, Xã/thị trấn thuộc huyện Nam Đông, Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Vang, Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Thủy.

Mỗi bảng chọn 2 đội có số điểm cao nhất vào vòng chung kết. Riêng Bảng 1: Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn chọn 01 đội vào Vòng  Chung kết.

1. Thể lệ các phần thi như sau:

a) Phần thi: Tự giới thiệu

- Thời gian không quá 05 phút (nếu quá thời gian: dưới 30 giây trừ 02 điểm, từ 30 đến 60 giây trừ 05 điểm, trên 60 giây trừ 10 điểm, điểm trừ trong tổng số điểm của Ban Giám khảo)

- Tổng số điểm tối đa là: 70 điểm, trong đó:

  + Điểm nội dung giới thiệu về đơn vị: 7 điểm/giám khảo.

  + Điểm phong cách, hình thức thể hiện: 3 điểm/giám khảo.

b) Phần thi: Kiến thức công chức.

- Số lượng tham gia: không quá 03 người/đội.

- Hình thức thi theo phương pháp trắc nghiệm. Các đội trả lời 10 câu hỏi theo hình thức lựa chọn phương án trả lời (A,B,C,D).

- Thời gian suy nghĩ 05 giây, các đội cùng đưa bảng trả lời theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai không có điểm.

Số điểm tối đa là 50 điểm.

c) Cách tính điểm: theo Tổng số điểm của các phần thi

Xếp loại: Lấy điểm từ cao xuống thấp trong mỗi bảng thi để chọn các đội vào Vòng chung kết, nếu trong mỗi bảng có nhiều Đội có tổng điểm bằng nhau,  Ban Giám khảo sẽ chọn Đội nào có điểm cao hơn ở phần thi kiến thức công chức, nếu vẫn còn nhiều Đội ngang bằng điểm nhau, thì việc lựa chọn do Ban Giám khảo quyết định thông qua hình thức thảo luận, hoặc bỏ phiếu kín, hoặc xin ý kiến Ban Tổ chức Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi thông báo./.

NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 152 khách