Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024
Ngày cập nhật 28/06/2024

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024.

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20

2. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến ngày 23 tháng 7 năm 2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

3. Địa điểm nộp Phiếu: Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức, Sở Nội
vụ, số 09 Đống Đa, thành phố Huế.

Xem nội dung Thông báo tại các file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 102 khách