Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S
Ngày cập nhật 14/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

về việc tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường; Ngày Chủ nhật xanh năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1518/KH-STTTT, ngày 31 tháng 5 năm 2024

về việc tổ chức Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S(Sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2024;

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề án Ngày Chủ nhật xanh

“Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” của tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

của từng địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị

“Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”;

Quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về

phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm

thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Cuộc thi diễn ra bắt đầu từ ngày 02/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào thành công của Cuộc thi,

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm hỗ trợ triển khai một số nội dung sau:

- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn

tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi bằng nhiều hình thức như:

đưa tin tuyên truyền về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Cuộc thi trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương,

trên bản thông tin nội bộ, các nền tảng mạng xã hội cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý,… tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi

(Đính kèm poster tuyên truyền, Thể lệ Cuộc thi và Hướng dẫn tham gia Cuộc thi).

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, triển khai tốt Cuộc thi./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 100 khách