Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn năm 2021
Ngày cập nhật 14/01/2022
Kết quả CCHC cấp xã năm 2021

   Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021

   Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn; trên cơ sở kết quả chấm điểm, thẩm định của Hội đồng thẩm định các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Hội đồng thẩm định);

   Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá công tác CCHC của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021 (có các Phụ lục kèm theo).

   Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của UBND các xã, phường, thị trấn được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn của đơn vị.

TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP XÃ NĂM 2021
TT Xếp loại Số lượng Tỷ lệ % Ghi
 chú
1 Xuất sắc 9 6,62  
2 Tốt 62 45,59  
3 Khá 41 30,15  
4 Trung bình 24 17,65  
  Tổng cộng 136 100  

   Sở Nội vụ thông báo để các địa phương biết./.

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 244 khách