Tìm kiếm tin tức

Về việc khai phiếu điều tra thông tin Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 05/05/2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung điều tra cơ sở hành chính như sau:

 

Sở Nội vụ gửi đến các Sở ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thuộc Tỉnh ủy đường link vào Trang điện tử để kê khai thông tin vào phiếu điều tra tại địa chỉ: https://hc2021.moha.gov.vn/  hoặc http://tdt113.vietesoft.com tài khoản và mật khẩu (có kèm theo công văn này) các văn bản, tài liệu hướng dẫn được gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và đăng tải trên Web site của sở: https://snv.thuathienhue.gov.vn (mục Thông báo).  Thời gian kê khai thông tin bắt đầu từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021. Trong quá trình truy cập và kê khai thông tin theo hướng dẫn nếu có vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ Tổ chuyên viên giúp việc điều tra cơ sở hành chính 2021 theo số điện thoại/Zalo: 0905193946; email: dkminh@thuathienhue.gov.vn để được hướng dẫn thêm.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng thời gian qui định để cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng tiến độ./.

(Có danh sác các đơn vị khai phiếu điều tra thông tin đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.736.806
Truy cập hiện tại 165 khách