Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày cập nhật 19/02/2021

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả chấm thi và chấm phúc khảo vòng 1; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.741.273
Truy cập hiện tại 143 khách