Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn phạm vi ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch Vòng 2
Ngày cập nhật 03/02/2021

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng cong chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch Vòng 2 theo các phụ lục đính kèm (từ Phụ lục 1 đến phụ lục 12)

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 528 khách