Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả các môn thi vòng 1
Ngày cập nhật 25/01/2021

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức năm 2020 vòng 1 (danh sách kết quả điểm thi kèm theo).

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có thông báo này, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi các môn đến Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh.

- Thời gian nhận đơn: Từ 8g00 ngày 25/01/2021 đến 16g00 ngày 08/02/2021 (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức Sở Nội vụ (số 09 Đống Đa, thành phố Huế).

 - Các môn nhận đơn xin phúc khảo: Môn Kiến thức chung, môn Tin học và môn Ngoại ngữ.

- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000đ /01môn.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 19 khách