Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả điểm thi và nộp đơn phúc khảo điểm thi vòng 2
Ngày cập nhật 16/06/2020

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính của cán bộ, công chức, viên chức tham dự thi thuộc các sở, ban cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (kèm theo danh sách và điểm thi của cán bộ, công chức, viên chức).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính (mẫu đơn phúc khảo kèm theo).

- Thời gian nhận đơn: Từ 8g00 ngày 17/6/2020 đến 16g00 ngày 01/7/2020 (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức, Sở Nội vụ (số 09 Đống Đa, thành phố Huế).

            - Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000đ/ thí sinh.

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thông báo đến từng cán bộ, công chức, viên chức dự thi thuộc phạm vi quản lý.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 185 khách