Tìm kiếm tin tức

Thông báo danh sách thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính
Ngày cập nhật 10/06/2020

Căn cứ Thông báo số 94/TB-HĐTNN ngày 09/6/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính về việc thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo danh sách thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính để các đơn vị, địa phương và  thí sinh biết ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 134 khách