Tìm kiếm tin tức

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày cập nhật 09/06/2020

Căn cứ kết quả chấm thi và chấm phúc khảo vòng 1, ngày 09/6/2020, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính đã ban hành Thông báo số 94/TB-HĐTNN thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính như sau:

- Tổng số thí sinh trong danh sách: 251 người

- Số thí sinh tham dự thi: 246 người

- Số thí sinh vắng mặt: 05 người

- Số thí sinh có kết quả Đạt: 238 người 

- Số thí sinh có kết quả Không đạt: 08 người 

 (danh sách kết quả kỳ thi vòng 1 kèm theo).

Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo để các cơ quan, đơn có liên quan và cán bộ, công chức, viên chức biết thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
THM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 140 khách