Tìm kiếm tin tức

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày cập nhật 08/06/2020

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

  Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban phúc khảo; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính thông báo kết quả chấm phúc khảo (vòng 1) môn Kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính như sau:

 Số TT

Số BD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị

Điểm chấm thi vòng 1

Điểm chấm phúc khảo

1

163

Lê Đình Hoài Tuấn

20/4/1973

Văn phòng UBND tỉnh

46,67

46,67

  Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính thông báo để cơ quan, đơn vị có liên quan và công chức biết, thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 202 khách