Tìm kiếm tin tức

Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo thuyết minh rà soát
Ngày cập nhật 19/03/2020

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo thuyết minh rà soát đánh giá các tiêu chí của đô thị loại I đối với thành phố Huế mở rộng và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang phối hợp với đơn vị tư vấn, tiến hành xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó, cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình các cấp có thầm quyền xem xét, quyết định thì việc trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá các tiêu chí của đô thị loại I đối với thành phố Huế mở rộng và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố (gọi tắt là Báo cáo rà soát) là điều kiện hết sức cần thiết.

Để hoàn chỉnh nội dung báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng và triển khai các bước tiếp theo, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan liên quan tham gia góp ý dự thảo thuyết minh Báo cáo rà soát và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 24 tháng 03 năm 2020

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

(Files dự thảo có đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
LT (XDCQ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.683.922
Truy cập hiện tại 107 khách