Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng-Đảng-Đoàn thể
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 26/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 206/QĐ-SNV về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Bộ phận Văn phòng Sở Nội vụ  
Ngày 10/12, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 6516/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ.
Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn...
Thực hiện Kế hoạch số 02-HD/ĐUK ngày 27/10/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản...
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 31/KH-SNV triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong tiếp nhận và...
Ngày 26/12/2019, tại trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo. 
Bộ Nội vụ có Công văn số 389/BNV-VP ngày 18/12/2019  về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ;    
Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, sát hạch các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ.
Ngày 26/9/2019, tại thị trấn A Lưới, Sở Nội vụ đã tổ chức các lớp tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ nữ huyện A Lưới năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 527 khách