Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực nội vụ
Ngày cập nhật 18/04/2019

TTHC thuộc lĩnh vực nội vụ của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (tính đến tháng 4/2019) được đính kèm ở các Quyết định của UBND tỉnh dưới đây.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 27/02/2019), TTHC mới được ban hành tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh). Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh.

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện (Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và Quyết định số 2025/QĐ-UBND, ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh)

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018)

 

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 534 khách