Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
Ngày cập nhật 16/04/2019

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh có Công văn số 325/UBND-CCHC về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Liên quan đến các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là các Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 và Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh; tại Trung tâm Hành chính công huyện là các Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và Quyết định số 2025/QĐ-UBND , ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh; tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 12/9/2018.
Căn cứ các phụ lục đính kèm tại Công văn 325  325/UBND-CCHC, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở khẩn trương xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử gửi về Văn phòng Sở trước ngày 23/4/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 507 khách