Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức
Ngày cập nhật 08/04/2019

Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

 

Đối tượng áp dụng

Toàn bộ công chức, viên chức làm việc tại các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở.

Phương pháp đánh giá, chấm điểm

Tiến hành đánh giá, chấm điểm theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND (file đính kèm), cụ thể như sau:

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở (mẫu số 1).

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng tại Văn phòng Sở; trưởng ban, phó trưởng ban, chi cục trưởng, chi cục phó; trưởng phòng, phó trưởng phòng các ban, chi cục (mẫu số 2).

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (mẫu số 3).

- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (mẫu số 4).

- Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (mẫu số 5).

Thời gian đánh giá, chấm điểm:

Hằng năm, trước ngày 25 các tháng: 3, 6, 9, 10 (riêng Quý I/2019 trước ngày 20/4/2019), các đơn vị tổ chức đánh giá, chấm điểm, gửi phiếu và bảng tổng hợp chấm điểm đối với công chức, viên chức (mẫu số 6) về Văn phòng Sở, qua email: tndtuyen.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 562 khách