Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn đánh giá, bình xét khen thưởng cuối năm 2018
Ngày cập nhật 21/11/2018

Ngày 20/11/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1373/SNV-VP về việc  đánh giá công chức, viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động; kê khai tài sản, thu nhập, bình xét TĐKT năm 2018.

 

Theo Công văn này, Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, ban, chi cục nghiêm túc tổ chức đánh giá công chức, viên chức, người lao động; kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động và kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; đồng thời, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị mình, gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở theo quy định.

Các biểu mẫu, danh sách liên quan tại các file đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 550 khách