Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ, các chi bộ, đảng viên năm 2018
Ngày cập nhật 16/11/2018

         Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 12/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018; ngày 16/11/2018, Đảng uỷ Sở đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/ĐUK về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018.

         Đề nghị các Chi bộ nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch.

         Có các biểu mẫu kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Phú Ánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 557 khách