Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TW
Ngày cập nhật 27/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 21/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

Để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn “Đề cương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”. Đề nghị các phòng,ban,trung tâm nghiên cứu đề cương (có file đính kèm) và sử dụng có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 412 khách