Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày cập nhật 02/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công văn số:  2512 /UBND-TĐKT ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, khuyến khích đông đảo công chức, viên chức và người lao động của Sở Nội vụ. Kính đề nghị công chức, viên chức và người lao động của các Phòng, ban, chi cục truy cập vào website  http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  để tìm hiểu thông tin cập nhật về Cuộc thi và các tài liệu liên quan (Bộ công cụ nhận diện, Infographie giới thiệu về cuộc thi, Thông cáo báo chí...) được Ban Tổ chức đăng tải.  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 552 khách