Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Bộ phận Văn phòng Sở Nội vụ
Ngày cập nhật 17/03/2021

Ngày 26/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 206/QĐ-SNV về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Bộ phận Văn phòng Sở Nội vụ

 

Ban hành kèm theo quyết định này là Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Bộ phận Văn phòng Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy chế về chi tiêu nội bộ đã được ban hành trước đây.

 

Chi tiết xem ở file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 524 khách