Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ, các chi bộ, đảng viên năm 2020
Ngày cập nhật 05/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 02-HD/ĐUK ngày 27/10/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020; ngày 05/11/2020, Đảng uỷ Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU

(Có văn bản kèm theo)

Đề nghị các Chi bộ, Đảng viên triển khai thực hiện.

 

Tập tin đính kèm:
Phú Ánh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 520 khách