Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng-Đảng-Đoàn thể
              
LTS: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế...
Ngày 30/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, UBND tỉnh...
Ngày 08 tháng 8 năm 2023 Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 42 -CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực...
Thông báo thay đổi thời gian dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ năm 2023 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 65 khách