Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

XDCQ - CTTN
Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn  vị hành chính cấp huyện, cấp...
      Sáng ngày 07/7/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh...
     Ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có...
     Chiều ngày 30/6/2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tham gia bảo tồn, phát...
     Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Sở Nội vụ thông báo về việc tham gia, trao đổi ý...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 18/5/2023 về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
     Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Nội vụ tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công...

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 418/KH-UBND 01/11/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030;

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 418/KH-UBND 01/11/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030;

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 76 khách