Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2019
Ngày cập nhật 26/09/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2019 để chấm điểm cải cách hành chính; xây dựng Đề án những người hoạt động không chuyên trách và báo cáo Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng hoàn thành việc thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2019 

1. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn nhập đầy đủ thông tin, số liệu của cán bộ, công chức cấp xã vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức của tỉnh (cán bộ, công chức cấp xã đã được tập huấn sử dụng phần mềm).

 2. Lập danh sách và thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các xã, phường, thị trấn và số thôn, tổ dân phố đến ngày 30/9/2019 (có các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 kèm theo).

- Các đơn vị tiến hành thống kê trên bảng tính excel theo đúng tiêu chí các biểu mẫu đính kèm để thuận lợi cho việc tổng hợp và gửi kết quả thống kê về Sở Nội vụ trước ngày 04 tháng 10 năm 2019 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định (bản email gửi theo địa chỉ: tnhuan.snv@thuathienhue.gov.vn)

- Các biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 các đơn vị lấy tại đây

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh hoặc liên hệ với Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Ngọc Huấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 550 khách