Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021
Ngày cập nhật 22/08/2019

Qua quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương đã triển khai xong việc lấy ý kiến cử tri; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã về việc sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Trên cơ sở đó, ngày 16/8/2019, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh về kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã về việc sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC,

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong xã hội, của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương. Công tác rà soát và lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu trực tiếp theo từng hộ gia đình được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

- Kết quả lấy ý kiến cử tri: Cử tri đồng ý trên 80% tại 09 xã; cử tri đồng ý từ 60% đến 80% tại 04 xã; cử tri đồng ý 54,87% tại 01 xã.

- Kết quả biểu quyết của HĐND xã: Trên 90% tổng số đại biểu HĐND xã đồng ý tại 05 xã; trên 80% đến 90% tổng số đại biểu HĐND xã đồng ý tại 08 xã; 64% tổng số đại biểu HĐND xã đồng ý tại 01 xã.

- Kết quả biểu quyết của HĐND cấp huyện: Phú Vang đạt 94,74%, Hương Trà đạt 91,18%, Phú Lộc đạt 88,57%, A Lưới đạt 96,55% và Nam Đông đạt 100%.

Chi tiết xem tại file báo cáo số 216/BC-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 556 khách