Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lập và niêm yết danh sách cử tri Lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Ngày cập nhật 08/07/2019

Thực hiện xong việc Lập và niêm yết danh sách cử tri Lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và  Công văn số 2650/BNV-CQĐP ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021.

Theo Kế hoạch của tỉnh, tính đến thời điểm ngày 06/7/2019, các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 đã tổ chức triển khai việc lập và niêm yết xong danh sách cử tri tại Trụ sở UBND xã và các điểm thôn.

Theo tổng hợp từ các địa phương:

1. Huyện Phú Vang có 02 (hai) xã tiến hành sắp xếp, trong đó xã Vinh Thái có 4.754 cử tri (gồm 2.340 nam, 2.414 nữ); xã Vinh Phú có 3.563 cử tri (gồm 1.862 nam, 1.701 nữ).

2. Huyện A lưới có 06 (sáu) xã tiến hành sắp xếp, trong đó xã A Đớt có 1.659 cử tri (gồm 780 nam, 879 nữ); xã Hương Lâm có 1.441 cử tri (gồm 734 nam, 707 nữ); xã Hồng Quảng có 1.504 cử tri (gồm 738 nam, 766 nữ); xã Nhâm có 1.576 cử tri (gồm 793 nam, 783 nữ); xã Bắc Sơn có 736 cử tri (gồm 355 nam, 381 nữ); xã Hồng Trung có 1.267 cử tri (gồm 643 nam, 624 nữ).

3. Huyện Phú Lộc có 02 (hai) xã tiến hành sắp xếp, trong đó xã Vinh Giang có 2.369 cử tri (gồm 1.150 nam, 1.219 nữ); xã Vinh hải có 2.223 cử tri (gồm 1.085 nam, 1.138 nữ).

4. Huyện Nam Đông có 02 (hai) xã tiến hành sắp xếp, trong đó xã Hương Hòa có 2.118 cử tri (gồm 1.059 nam, 1.059 nữ); xã Hương Giang có 1.172 cử tri (gồm 594 nam, 578 nữ).

5. Thị xã Hương Trà có 02 (hai) xã tiến hành sắp xếp, trong đó xã Hồng Tiến có 796 cử tri (gồm 364 nam, 428 nữ); xã Bình Điền có 3.257 cử tri (gồm 1.606 nam, 1.651 nữ).

Một số hình ảnh về việc niêm yết danh sách cử tri tại các địa phương

Huyện Phú Vang

Huyện Phú Lộc

Huyện Nam Đông

Huyện A Lưới

Thị xã Hương Trà

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

LT (XDCQ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 516 khách