Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021
Ngày cập nhật 02/07/2019

Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Công văn số 2650/BNV-CQĐP ngày 13/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021 và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 29/6/2019 về triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021.

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 778/SNV-XDCQ ngày 01/7/2019 hướng dẫn quy trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021.

Kèm theo Công văn có khung thời gian và nội dung cần thực hiện; các biểu mẫu có liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thị xã kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Tập tin đính kèm:
LT (XDCQ)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 103 khách