Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
Ngày cập nhật 01/07/2019

Sáng 29/6, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  Phan Ngọc Thọ và Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã chủ trì Hội nghị triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã trình bày nội dung cơ bản phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp trong thời tới. Về nguyên tắc, sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính cấp xã phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán. Việc đặt tên cũng cần đảm bảo yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa và tên gọi cũ của các đơn vị hành chính trước đây; đảm bảo công khai, dân chủ, lấy ý kiến của cử tri địa phương, đảm bảo sự đồng thuận cao của người dân.

Theo Đề án, trên địa bàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp huyện có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nên không thuộc diện cần tổ chức sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe về Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và một số nội dung liên quan đến quy trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Về cấp xã, toàn tỉnh có 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện cần phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 (diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định), đó là các xã: Hồng Tiến (TX. Hương Trà), Vinh Hải (huyện Phú Lộc); Bắc Sơn, Hồng Quảng và A Đớt (huyện A Lưới), Hương Giang (huyện Nam Đông), Vinh Phú (huyện Phú Vang). Dự kiến: Nhập xã Hồng Tiến với xã Bình Điền; xã Vinh Hải nhập với xã Vinh Giang; xã Bắc Sơn nhập với xã Hồng Trung, xã Hồng Quảng nhập với xã Nhâm, xã A Đớt nhập với xã Hương Lâm; xã Hương Giang nhập với Hương Hòa; xã Vinh Phú nhập với xã Vinh Thái.

Đồng chí Bạch Chơn Đông trình bày Phương án sắp xếp

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn gắn với chủ trương tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết Trung ương Đảng, khóa XII. Do đó, trong quá trình triển khai, thực hiện các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải nắm vững tình hình thực tế của địa bàn để việc sắp xếp đạt hiệu quả như mong muốn; nhất là nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phục vụ nhân dân, cung cấp dịch vụ công cho người dân và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn.

Đồng chí Bùi Thanh Hà quán triệt một số nội dung

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong quá trình thực hiện đề án. Để khi tiến hành triển khai phương án sắp xếp sẽ vừa đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, góp phần huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy phát triển KT- XH, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng lưu ý một số vấn đề trong việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Theo đó, việc sắp xếp sẽ có những tác động nhất định; về mặt tích cực thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động, phát triển kinh tế làm cho đời sống vật chất được nâng cao, kéo theo các hoạt động văn hóa, tinh thần phong phú, đa dạng. Song, việc sắp xếp cũng tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức tác động đến đời sống của bộ phận người dân do lối sống, phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa làng xã chưa có sự tương đồng và thống nhất. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về việc sắp xếp này cũng như triển khai các bước thực hiện phương án một cách hiệu quả và chặt chẽ.

LT, www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 557 khách