Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP về chế độ thanh niên xung phong miền nam
Ngày cập nhật 27/12/2018

Ngày 07/12/2018, Bộ Nội vụ đã  ban hành Công văn số 6009/BNV-CTTN về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể một số điều khi triển khai thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung Công văn hướng dẫn cụ thể về việc xét hưởng chế độ trợ cấp, về căn cứ xác định đối tượng giải quyết, việc xét hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí và chế độ bảo hiểm y tế.
Đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Công văn để hướng dẫn lập hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đúng theo quy định (đính kèm file ảnh nội dung văn bản)./.

Tập tin đính kèm:
TNH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 520 khách