Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày cập nhật 18/07/2023

      Sáng ngày 07/7/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ; lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức liên quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với cả nước, toàn ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành Nội vụ còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Trong khi đó, công việc 6 tháng cuối năm cũng như những năm tới còn rất lớn và nặng nề. 

     Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn Ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách;đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, thực tài để xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nâng cao đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá thể hoá trách nhiệm đến từng công chức trong thực thi công vụ.

     Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương;

     Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp năm 2025; tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

    Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong đó hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ; thanh tra, pháp chế; hợp tác quốc tế; thông tin truyền thông và chuyển đổi số.

                                                                                                                                                                                                   

     Tại Hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh dự trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 01 tập thể và 02 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong việc cập nhật, kết nối và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước Giai đoạn 1. 

 

 

 

Trần Quang Nhân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 667 khách